top of page

Termeni si conditii

Alina Smarandescu

Aveți dreptul de a accesa și utiliza website-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții.

Accesul pe website-ul Cursuri ThetaHealing AlinaSmarandescu.ro (denumit în continuare website-ul) în vederea efectuării unei comenzi sau în vederea înscrierii la evenimente este permisă oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Client), care respectă prezenții Termeni și Condiții.

În vederea finalizării cu succes a procedurii de cumpărare sau de înscriere la evenimente, Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Acest website este deținut și administrat de către SMARANDESCU ALINA-MONICA - cabinet individual de psihologie, C.U.I/ CIF: 41593568, Adresa: str. Episcopul Chesarie 15 bl. B, et. 4 ap. 27, Bucuresti, Sect. 4 Bucuresti, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza website-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând website-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe website.

SMARANDESCU ALINA-MONICA are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul.

Clientul/utilizatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau în cazul înscrierii la un eveniment.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a website-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea website-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și Condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul website-ului.

1. General

1.1. Prin folosirea website-ului și respectiv al conținutului, utilizatorul/clientul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestora. De asemenea, utilizatorul/clientul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă website-ului.

1.2. Acest website este adresat persoanelor fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA), indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2. Conținut

2.1. Întregul conținut al website-ului AlinaSmarandescu.ro (texte, imagini statice, imagini dinamice, text, logo-uri, reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentatat pe site, este proprietatea exclusiva a administratorului ( SMARANDESCU ALINA-MONICA ) acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare) şi sunt protejate prin Legea drepturilor de autor şi prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale şi, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiţiei.

2.2. Utilizatorul/clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de administrator. Modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către SMARANDESCU ALINA-MONICA.

2.3. Utilizatorul/clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut de pe website numai cu acordul scris prealabil al administratorului (SMARANDESCU ALINA-MONICA) și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA), în următoarele condiții:

2.4. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu este responsabilă pentru modalitatea în care utilizatorii/clienții sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al administratorului.

2.5. În cazul în care administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) conferă utilizatorului/clientului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât conținutul sau părțile acestuia există și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului.

Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) cu un terț sau un utilizator, nu reprezintă un angajament contractual din partea administratorului (SMARANDESCU ALINA-MONICA) pentru respectivul terț sau Utilizator care obține acces la conținut sau la anumite secțiuni ale website-ului, în sensul în care administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment websiteul-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.6. Niciun conținut transmis către utilizator/client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a website-ului nu constituie o obligație contractuală din partea administratorului (SMARANDESCU ALINA-MONICA) și/sau al unui angajat al acestuia din urmă care a mijlocit transferul de conținut (dacă este cazul).

2.7. Toate programele software utilizate în acest website, conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al administratorului (SMARANDESCU ALINA-MONICA) .

2.8. Conținutul are caracter de sugestie de prezentare și poate fi modificat oricând de către administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA), imaginile, design-ul, textul, grafica, logoul, agenda, clipurile video precum și alte aspecte legate de website și respectiv de conținutul acestuia.

3. Drepturile de proprietate Intelectuală

3.1. Descrierile şi/sau articolele postate sunt scrise de membrii echipei şi colaboratorii acesteia sau sunt preluate de la parteneri. Răspunderea pentru conţinutul acestor materiale revine autorilor. Copierea şi publicarea acestor materiale (parţial sau integral) se poate face numai cu acordul lor.

3.2. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) poate oferi utilizatorului/clientului printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al website-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut, fără a putea utiliza alt conținut al site-ului.

3.3. Pe durata evenimentelor se pot realiza înregistrari video-foto. Prin participarea la evenimente, clientul își exprimă acordul ca materialele rezultate să fie utilizate de organizator/administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) în scopuri comerciale.

4. Politica de vânzare online

Accesul în vederea înregistrării la evenimente este deschis oricărei persoane fizice care a împlinit cel puțin 18 ani sau persoanelor juridice.

Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de înregistrare în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acestuia ar putea prejudicia sau au prejudiciat deja administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA). De asemenea, înregistrarea poate fi restricționată în cazul în care evenimentul organizat de a atins numărul maxim de participanți.

Toate tarifele prezentate pe website sunt exprimate în Euro € și/sau Lei.

4.1  Înregistrare

4.1.1. Înregistrarea online la evenimentele prezentate pe website se realizează prin completarea formularului de înregistrare și adăugarea biletelor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza înregistrarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres în cadrul art. 5. Înscrierea în lipsa finalizării procesului de completare a formularului, nu atrage după sine rezervarea și înregistrarea la evenimente.

4.1.2. Persoana fizică sau persoana juridică ce realizează înregistrarea, consimte prin transmiterea formularului de înregistrare, că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data înregistrării.

4.2. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului, a tranzacției, în cazul plății online;

  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti agreat, în cazul plății online;

  • datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;

  • evenimentul a atins numărul maxim de participanți și nu mai sunt locuri disponibile.

4.3. Clientul poate anula participarea la un eveniment prin notificare scrisă la adresa: contact@AlinaSmarandescu.ro. Taxa de participare se rambursează, în condiții specifice care sunt prezentate pentru fiecare eveniment în parte. Vă rugăm să efectuați plata doar dacă sunteți siguri că puteți fi prezent la eveniment.

5. Modalități de plată

Modalitățile de plată disponibile pentru evenimentele organizate de administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) sau pentru serviciile prestate de companie, sunt următoarele:

  • Plata online, cu cardul, direct din website-ul AlinaSmarandescu.ro, prin intermediul procesatorului de plăti agreat;

  • Plata prin virament bancar în contul administratorului (SMARANDESCU ALINA-MONICA), după emiterea și transmiterea automată a facturii proforme către participant;

6. Facturare și plată

6.1. Taxa de participare include participarea la toate sesiunile evenimentului incluse în pachetul de participare achiziționat.

6.2. După primirea formularului de înregistrare, o factură factură proformă va fi emisă și va fi transmisă în format electronic. În cazul în care se optează pentru plata prin OP/transfer bancar, plata se va efectua înainte de eveniment, în baza confirmării plății va fi emisă factura fiscală finală care va fi transmisă automat pe e-mail.

Pentru plată online, cu cardul factura fiscală finală este emisă și transmisă automat pe e-mail, la câteva secunde după procesarea cu succes a plății. Biletul/locul este rezervat automat doar după efectuarea și confirmarea plății. Biletul este nominal, netransferabil și are un număr unic de identificare. În baza acestuia are acces în conferință doar persoana pe numele căreia a fost emis.

7. Frauda

7.1. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu solicită utilizatorului/clientului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date cu caracter personal considerate sensibile, sau date confidențiale în orice situație, conturi/carduri bancare sau parole personale.

7.2. Utilizatorul/clientul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

7.3. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) declina orice responsabilitate, în situația în care utilizatorul/clientul este prejudiciat sub orice forma de către un terț care pretinde ca este reprezentant direct sau că reprezintă interesele AlinaSmarandescu.ro/SMARANDESCU ALINA-MONICA.

7.4. Utilizatorul/clientul va informa administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

7.5. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru retragerea acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact existente pe site.

8. Limitare de responsabilitate

8.1. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fata niciunui utilizator/client pentru modul în care acesta utilizează website-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii și Condițiile.

8.2. În cazul în care un utilizatorul/clientul considera că un conținut expediat prin orice mijloc de către administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA), datele de contact disponibile pe website, astfel încât aceasta din urma sa poata lua o decizie in cunoștință de cauză.

8.3. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu garantează utilizatorului/clientului accesul la website sau la funcționalitățile acestuia si nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA).

8.4. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile website-ului AlinaSmarandescu.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

8.5. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) este exonerata de orice vina în cazul utilizării site-ului si/sau al conținutului transmis catre utilizator/client, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA), atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura utilizatorului si/sau oricărui terț implicat transferul de conținut.

8.6. Administratorul (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

  • Website-ul este potrivit cerințelor utilizatorului/clientului ;

  • serviciile din cadrul website-ului, cum ar fi formularul de plata, va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel, inclusiv erori de sistem care nu sunt produse de către administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) si nu sunt si nici nu pot fi, controlate de către companie;

8.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannere de reclama a partenerilor noștri), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate de SMARANDESCU ALINA-MONICA sau serviciilor prestate de către companie, afișate pe site-ul companiei si/sau pe pagina de Facebook a acesteia, au caracter exclusiv de promovare a evenimentelor organizate si serviciilor prestate de administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) sau a eventualelor servicii ale terților parteneri ai acesteia.

9. Litigii

9.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-ului si/sau al oricărui conținut trimis de către administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) utilizatorului/clientului prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cu prevederile documentului Termeni si Condiții.

9.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Condiții care ar putea sa apară între utilizator/client si administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) se va rezolva pe cale amiabila, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

9.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară intre utilizator/client și administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în disputa, iar în cazul în care medierea nu rezolva/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din Timișoara, în conformitate cu legile romane în vigoare.

9.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat în conformitate cu legislația romana.

10. Dispozitii finale

10.1. Administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale website-ului/structurii acestuia, precum și orice conținut fără notificarea prealabila a utilizatorului/clientului .

10.2. In limita prevederilor Termeni si Condiții, administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe website din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul website-ului.

10.3. Administrator (SMARANDESCU ALINA-MONICA) își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură si/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Declarațiile din acest site și din clasă nu sunt destinate diagnosticării, tratamentului, vindecării sau prevenirii oricărei boli. Aceste informații sunt furnizate strict în scopuri educaționale. Informațiile de pe acest site web nu ar trebui în niciun caz să fie considerate un substitut pentru îngrijirea medicală competentă de către medicul dumneavoastră sau alt profesionist din domeniul sănătății.

bottom of page